Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH VANE - CÁNH THAN BUSCH

mỗi trang
BLADE 0710 000 301

BLADE 0710 000 301

Cánh van 0710000301 Mã số : 710000301 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 4 mm (D) Width = 18 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B
Call 0985459559
BLADE 0710.000.301

BLADE 0710.000.301

Cánh van 0710000301 Mã số : 710000301 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 4 mm (D) Width = 18 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B
Call 0985459559
BLADE 0710000301

BLADE 0710000301

Cánh van 0710000301 Mã số : 710000301 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 4 mm (D) Width = 18 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B
Call 0985459559
BLADE 0710-000-301

BLADE 0710-000-301

Cánh van 0710000301 Mã số : 710000301 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 4 mm (D) Width = 18 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B
Call 0985459559
BLADE 0722 000 017

BLADE 0722 000 017

Cánh van 0722000017 Mã số : 722000017 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1080B, SV 1080B
Call 0985459559
BLADE 0722 000 065

BLADE 0722 000 065

Cánh van 0722000065 Mã số : 722000065 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1006, SV 1006B,SD 1006B
Call 0985459559
BLADE 0722 000 122

BLADE 0722 000 122

Cánh van 0722000122 Mã số : 722000122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C
Call 0985459559
BLADE 0722 000 189

BLADE 0722 000 189

Cánh van 0722000189 Mã số : 722000189 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B
Call 0985459559
BLADE 0722 000 270

BLADE 0722 000 270

Cánh van 0722000270 Mã số : 722000270 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 3.75 mm (H) Total Height = 29.7 mm Dùng cho bơm Busch 0025, 0025B, 0025C, 0025E, 0025F
Call 0985459559
BLADE 0722 000 300

BLADE 0722 000 300

Cánh van 0722000300 Mã số : 722000300 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 30 mm Dùng cho bơm Busch 0040, 0040B, 0040C, 0040E, 0040 F
Call 0985459559
BLADE 0722 000 330

BLADE 0722 000 330

Cánh van 0722000330 Mã số : 722000330 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm Busch 0063, 0063B, 0063E, 0063F
Call 0985459559
BLADE 0722 000 360

BLADE 0722 000 360

Cánh van 0722000360 Mã số : 722000360 Kích thước : (B) Lenght = 160 mm (D) Width = 3.8 mm (H) Total Height = 38 mm Dùng cho bơm Busch 0100, 0100B, 0100 C, 0100E, 0100F
Call 0985459559
BLADE 0722 000 452

BLADE 0722 000 452

Cánh van 0722000360 Mã số : 722000360 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0160, 0160B, 0160C
Call 0985459559
BLADE 0722 000 453

BLADE 0722 000 453

Cánh van 0722000453 Mã số : 722000453 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 5.95 mm (H) Total Height = 53 mm Dùng cho bơm Busch 0250, 0250B, 0250C
Call 0985459559
BLADE 0722 000 454

BLADE 0722 000 454

Cánh van 0722000454 Mã số : 722000454 Kích thước : (B) Lenght = 265 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 72 mm Dùng cho bơm Busch 0400, 0400B, 0400-212
Call 0985459559
BLADE 0722 000 455

BLADE 0722 000 455

Cánh van 0722000455 Mã số : 722000455 Kích thước : (B) Lenght = 400 mm (D) Width = 5.8 mm (H) Total Height = 71.7 mm Dùng cho bơm Busch 0630, 0630B, 0630-212
Call 0985459559
BLADE 0722 000 456

BLADE 0722 000 456

Cánh van 0722000456 Mã số : 722000456 Kích thước : (B) Lenght = 428 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 89 mm Dùng cho bơm Busch 1000B
Call 0985459559
BLADE 0722 000 457

BLADE 0722 000 457

Cánh van 0722000457 Mã số : 722000457 Kích thước : (B) Lenght = 330 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 100 mm Dùng cho bơm Busch 1600B
Call 0985459559
BLADE 0722 500 122

BLADE 0722 500 122

Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C
Call 0985459559
BLADE 0722 515 895

BLADE 0722 515 895

Cánh van 0722515895 Mã số : 722515895 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 18 mm (D) Width = 4 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B
Call 0985459559
BLADE 0722 516 573

BLADE 0722 516 573

Cánh van 0722516573 Mã số : 722516573 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0160D, 0165D, 0202D, 0205D
Call 0985459559
BLADE 0722 516 729

BLADE 0722 516 729

Cánh van 0722516729 Mã số : 722516729 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0250D, 0255D, 0302D, 0305D
Call 0985459559
BLADE 0722 521 014

BLADE 0722 521 014

Cánh van 0722521014 Mã số : 722521014 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B
Call 0985459559
BLADE 0722 522 486

BLADE 0722 522 486

Cánh van 0722522486 Mã số : 722522486 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C
Call 0985459559
BLADE 0722 522 488

BLADE 0722 522 488

Cánh van 0722522488 Mã số : 722522488 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C
Call 0985459559
BLADE 0722 522 489

BLADE 0722 522 489

Cánh van 0722522489 Mã số : 722522489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C
Call 0985459559
BLADE 0722 524 785

BLADE 0722 524 785

Cánh van 0722524785 Mã số : 722524785 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1080B, SV 1080B
Call 0985459559
BLADE 0722 524 833

BLADE 0722 524 833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
BLADE 0722 533 536

BLADE 0722 533 536

Cánh van 0722533536 Mã số : 722533536 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
BLADE 0722 534 079

BLADE 0722 534 079

Cánh van 0722534079 Mã số : 722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C
Call 0985459559
BLADE 0722.000.017

BLADE 0722.000.017

Cánh van 0722000017 Mã số : 722000017 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1080B, SV 1080B
Call 0985459559
BLADE 0722.000.065

BLADE 0722.000.065

Cánh van 0722000065 Mã số : 722000065 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1006, SV 1006B,SD 1006B
Call 0985459559
BLADE 0722.000.122

BLADE 0722.000.122

Cánh van 0722000122 Mã số : 722000122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C
Call 0985459559
BLADE 0722.000.189

BLADE 0722.000.189

Cánh van 0722000189 Mã số : 722000189 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B
Call 0985459559
BLADE 0722.000.270

BLADE 0722.000.270

Cánh van 0722000270 Mã số : 722000270 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 3.75 mm (H) Total Height = 29.7 mm Dùng cho bơm Busch 0025, 0025B, 0025C, 0025E, 0025F
Call 0985459559
BLADE 0722.000.300

BLADE 0722.000.300

Cánh van 0722000300 Mã số : 722000300 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 30 mm Dùng cho bơm Busch 0040, 0040B, 0040C, 0040E, 0040 F
Call 0985459559

Top

   (0)