Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH VANE - CÁNH THAN BUSCH

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533535

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533535

Cánh van 0722533535 Mã số : 722533535 Tương đương : 722524874 Kích thước : (B) Lenght = 39,83 mm (D) Width = 3,95 mm (H) Total Height = 36,5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1010 C, Seco SD 1010 C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524874

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524874

Cánh van 0722524874 Mã số : 722524874 Tương đương : 0722533535 Kích thước : (B) Lenght = 39,83 mm (D) Width = 3,95 mm (H) Total Height = 36,5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1010 C, Seco SD 1010 C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000066

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000066

Cánh van 0722000066 Mã số : 722000066 Kích thước : (B) Lenght = 35 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Busch Miniseco SV 1002 B, Miniseco SV 1004 B, Miniseco SD 1004 B, Miniseco SD 1002 B
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000016

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000016

Cánh van 0722000016 Mã số : 722000016 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1063 B ,Seco SV 1063 B
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524833

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Tương đương : 07722533536 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

Cánh van 0722000189 Mã số : 0722000189 Tương đương : 0722521014 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000489

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000489

Cánh van 0722000489 Mã số : 722000489 Tương đương : 0722522489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Tương đương : 0722000122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722534079

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722534079

Cánh van 0722534079 Mã số : 0722534079 Tương đương : 00722000488, 0722522488 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000488

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000488

Cánh van 0722000488 Mã số : 0722 000 488 Tương đương : 0722522488, 0722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455

Cánh van 0722000455 Mã số : 722000455 Kích thước : (B) Lenght = 400 mm (D) Width = 5.8 mm (H) Total Height = 71.7 mm Dùng cho bơm Busch 0630, 0630B, 0630-212
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000454

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000454

Cánh van 0722000454 Mã số : 722000454 Kích thước : (B) Lenght = 265 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 72 mm Dùng cho bơm Busch 0400, 0400B, 0400-212
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516729

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516729

Cánh van 0722516729 Mã số : 722516729 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0250D, 0255D, 0302D, 0305D
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453

Cánh van 0722000453 Mã số : 722000453 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 5.95 mm (H) Total Height = 53 mm Dùng cho bơm Busch 0250, 0250B, 0250C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722515895

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722515895

Cánh van 0722515895 Mã số : 0722515895 Mã tương đương : 0710000301 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (H) Total Height = 18 mm (D) Width = 4 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722.524.833

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722.524.833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722-524-833

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722-524-833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722 524 833

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722 524 833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 0722524833

CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 0722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 722524833

CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 0722.524.833

CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 0722.524.833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 0722-524-833

CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 0722-524-833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 0722 524 833

CÁNH GẠT BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH 0722 524 833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 0722524833

CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 0722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 722524833

CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 0722.524.833

CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 0722.524.833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 0722-524-833

CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 0722-524-833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 0722 524 833

CÁNH QUẠT CHO BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 0722 524 833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH VANE BƠM BUSCH 0722524833

CÁNH VANE BƠM BUSCH 0722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH VANE BƠM BUSCH 722524833

CÁNH VANE BƠM BUSCH 722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH VANE BƠM BUSCH 0722.524.833

CÁNH VANE BƠM BUSCH 0722.524.833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH VANE BƠM BUSCH 0722-524-833

CÁNH VANE BƠM BUSCH 0722-524-833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH VANE BƠM BUSCH 0722 524 833

CÁNH VANE BƠM BUSCH 0722 524 833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722524833

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 722524833

CÁNH THAN BƠM BUSCH 722524833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722.524.833

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722.524.833

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559

Top

   (0)