Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH THAN CHO BƠM KHÔ BECKER

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130100010

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130100010

Cánh van 90130100010 Mã số : 901301 00010, WN 124-080 Kích thước : (B) Lenght = 20 mm (D) Width = 15 mm (H) Total Height = 3 mm Dùng cho bơm Becker DT 1,5 , VT 1,5
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130300005

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130300005

Cánh van 90130300005 Mã số : 901303 00005, WN 124-082 Kích thước : (B) Lenght = 40 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 24 mm Dùng cho bơm Becker VT 3.6/08 Serie ...A, DT 3.6/08 Serie ...A, T 3.6/08-49,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130300007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130300007

Cánh van 90130300007 Mã số : 901303 00007, WN 124-082 Kích thước : (B) Lenght = 40 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 24 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.6, VT 3.6
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130300008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130300008

Cánh van 90130300008 Mã số : 901303 00008, WN 124-082 Kích thước : (B) Lenght = 40 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 24 mm Dùng cho bơm Becker DT 6,VT 6
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130400008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130400008

Cánh van 90130400008 Mã số : 901304 00008, WN 124-102 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 34 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker DT 10 Serie ...A, DT 10 Serie B... , VT 10 Serie ...A, VT 10 Serie B... ,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130800008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130800008

Cánh van 90130800008 Mã số : 901308 00008, WN 124-104 Kích thước : (B) Lenght = 92 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 38 mm Dùng cho bơm Becker DT 25,VT 25
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131500008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131500008

Cánh van 90131500008 Mã số : 901315 00008, WN 124-089 Kích thước : (B) Lenght = 200 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 34 mm Dùng cho bơm Becker DVT 70
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131600008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131600008

Cánh van 901316 00008 Mã số : 90131600008, WN 124-090 Kích thước : (B) Lenght = 227 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 45 mm Dùng cho bơm Becker DVT 100
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131700008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131700008

Cánh van 90131700008 Mã số : 901317 00008, WN 124-094 Kích thước : (B) Lenght = 265 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 45 mm Dùng cho bơm Becker DVT 140
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131800005

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131800005

Cánh van 90131800005 Mã số : 901318 00005, WN 124-232 Kích thước : 355-65-6 mm Dùng cho bơm Becker VTLF 200 (6 mm) 1) , VTLF 250 (6 mm) 1)
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132100016

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132100016

Cánh van 90132100016 Mã số : 901321 00016, WN 124-097 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 80 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker TW 500 bis „D“
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132400004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132400004

Cánh van 90132400004 Mã số : 901324 00004, WN 124-249 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4.3 mm (H) Total Height = 47 mm Dùng cho bơm Becker KDX 3.140,KVX 3.140
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132400007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132400007

Cánh van 90132400007 Mã số : 901324 00007, WN 124-249 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4.3 mm (H) Total Height = 47 mm Dùng cho bơm Becker DVX 3.140 ,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132500005

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132500005

Cánh van 90132500005 Mã số : 90132500005, WN 124-250 Kích thước : (B) Lenght = 355 mm (D) Width = 5.3 mm (H) Total Height = 64 mm Dùng cho bơm Becker DTLF 2.360, VTLF 2.360, DXLF 200/250, DXLF 2.200/2.250, VXLF 200/250, VXLF 2.200/2.250
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510008

Cánh van 90132510008 Mã số : 901325 10008, WN124-251 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 87 mm Dùng cho bơm Becker DXLF 2.400/2.500, VXLF 2.400/2.500
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510010

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510010

Cánh van 90132510010 Mã số : 901325 10010, WN124-251 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 87 mm Dùng cho bơm Becker DXLF 400/500, VXLF 400/500
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132700007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132700007

Cánh van 90132700007 Mã số : 901327 00007, WN 124-003 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 27 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.10, T 3.10, VT 3.10, DT 4.10, T 4.10, VT 4.10
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 901327000078

CÁNH GẠT BƠM BECKER 901327000078

Cánh van 90132700008 Mã số : 901327 00008, WN 124-003 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 27 mm Dùng cho bơm Becker DT 10 Serie B..., VT 10 Serie B...,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132800004

Cánh van 90132800004 Mã số : 901328 00004, WN 124-117 Kích thước : (B) Lenght = 355 mm (D) Width = 60 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm KA 1.360, TA 250 ,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132900004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132900004

Cánh van 90132900004 Mã số : 90132900000, 90132900004, 90132900008, WN 124-033 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker KDT 260, KVT 2.60
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132900008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132900008

Cánh van 90132900008 Mã số : 90132900000, 90132900004, 90132900008, WN 124-033 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 2.60
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000004

Cánh van 90133000004 Mã số : 90133000004, WN 124-034 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker KDT 2.80, KDT 3.60 , KDT 3.80 , KVT 2.80, KVT 3.60, KVT 3.80 ,Picchio 2200
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000007

Cánh van 90133000007 Mã số : 90133000007, WN 124-034 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 3.60 , DVT 3.80
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000008

Cánh van 90133000008 Mã số : 90133000008, WN 124-034 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 2.80
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133100007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133100007

Cánh van 90133100007 Mã số : 901331 00007, WN 124-116 Kích thước : (B) Lenght = 105 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DT 40,VT 40
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300004

Cánh van 90133300004 Mã số : 90133300004, 90133300007, 90133300008, WN124-032 Kích thước : (B) Lenght = 250 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker KDT 2.100, KDT 3.100, KVT 2.100, KVT 3.100,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300007

Cánh van 90133300007 Mã số : 90133300004, 90133300007, 90133300008, WN124-032 Kích thước : (B) Lenght = 250 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 3.100
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300008

Cánh van 90133300008 Mã số : 90133300004, 90133300007, 90133300008, WN124-032 Kích thước : (B) Lenght = 250 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 2.100
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133400004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133400004

Cánh van 90133400004 Mã số : 901334 00004, 90133400004, WN 124-031 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 48 mm Dùng cho bơm Becker KDT 2.140, KVT 2.140, KVT 3.140, KDT 3.140, KL 1.140
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133400007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133400007

Cánh van 90133400007 Mã số : 901334 00007, 90133400007, WN 124-031 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 48 mm Dùng cho bơm Becker DVT 2.140 ,DVT 3.140
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133800004

Cánh van 90133800004 Mã số : 901338 00004, WN 124-156 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 40 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KL 1.70,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133900004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133900004

Cánh van 90133900004 Mã số : 901339 00004, WN 124-140 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 45 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KL 1.100 ,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134600004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134600004

Cánh van 90134600004 Mã số : 901346 00004, WN 124-079 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 40 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KLP 1.140/0-26 1)
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134700007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134700007

Cánh van 90134700007 Mã số : 90134700007, 901347 00007, WN 124-120 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35.5 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.16, T 3.16, VT 3.16, DT 4.16, T 4.16, VT 4.1
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134900007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134900007

Cánh van 90134900007 Mã số : 901349 00007, WN 124-162 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 43 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.25, T 3.25, VT 3.25, DT 4.25, T 4.25, VT 4.25
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135000008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135000008

Cánh van 90135000008 Mã số : 901350 00008, WN 124-097 Kích thước : 165/275-80-4 mm Dùng cho bơm TW 500 „E“
Call 0985459559

Top

   (0)