Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH THAN CHO BƠM KHÔ BECKER

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510010

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510010

Cánh van 90132510010 Mã số : 901325 10010, WN124-251 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 87 mm Dùng cho bơm Becker DXLF 400/500, VXLF 400/500
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132510008

Cánh van 90132510008 Mã số : 901325 10008, WN124-251 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 87 mm Dùng cho bơm Becker DXLF 2.400/2.500, VXLF 2.400/2.500
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90139800007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90139800007

Cánh van 90139800007 Mã số : 901398 00007, WN124-246 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Becker DX 4.10 , X 4.10, VX 4.10
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131800005

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90131800005

Cánh van 90131800005 Mã số : 901318 00005, WN 124-232 Kích thước : 355-65-6 mm Dùng cho bơm Becker VTLF 200 (6 mm) 1) , VTLF 250 (6 mm) 1)
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135300008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135300008

Cánh van 90135300008 Mã số : 901353 00008, WN 124-047 Kích thước : 280-87-8 mm Dùng cho bơm TW 800
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135100016

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135100016

Cánh van 90135100016 Mã số : 901351 00016, WN 124-163 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 80 mm (H) Total Height = 6 mm Dùng cho bơm Becker TW 501
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135000008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135000008

Cánh van 90135000008 Mã số : 901350 00008, WN 124-097 Kích thước : 165/275-80-4 mm Dùng cho bơm TW 500 „E“
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132100016

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132100016

Cánh van 90132100016 Mã số : 901321 00016, WN 124-097 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 80 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker TW 500 bis „D“
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134600004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90134600004

Cánh van 90134600004 Mã số : 901346 00004, WN 124-079 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 40 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KLP 1.140/0-26 1)
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133900004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133900004

Cánh van 90133900004 Mã số : 901339 00004, WN 124-140 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 45 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KL 1.100 ,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133800004

Cánh van 90133800004 Mã số : 901338 00004, WN 124-156 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 40 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm becker KL 1.70,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138100007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138100007

Cánh van 90138100007 Mã số : 901381 00007, WN 124-213 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 48 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm becker KDT 3.140/6-29 1), KDT 3.140/6-71 1),
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138100004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138100004

Cánh van 90138100004 Mã số : 901381 00004, WN 124-213 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 48 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm becker KDT 2.140/0-52 1), KDT 3.140/0-52 1),
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138000007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138000007

Cánh van 90138000007 Mã số : 901380 00007, WN 124-212 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm becker KDT 3.100/6-29 1) , KDT 3.100/6-71 1)
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138000004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138000004

Cánh van 90138000004 Mã số : 901380 00004, WN 124-212 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm KDT 2.100/0-52 1), KDT 3.100/0-52 1),
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137900007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137900007

Cánh van 90137900007 Mã số : 901379 00007, WN 124-211 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm KDT 3.60/6-29 1),
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137900004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137900004

Cánh van 90137900004 Mã số : 901379 00004, WN 124-211 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm KDT 2.80/0-52 1), KDT 3.60/0-52 1), KDT 3.80/0-52 1),
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137800004

Cánh van 90137800004 Mã số : 901378 00004, WN 124-210 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 39 mm (H) Total Height = 3,8 mm Dùng cho bơm KDT 2.60/0-52 1),
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132800004

Cánh van 90132800004 Mã số : 901328 00004, WN 124-117 Kích thước : (B) Lenght = 355 mm (D) Width = 60 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm KA 1.360, TA 250 ,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90139400016

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90139400016

Cánh van 90139400016 Mã số : 901394 00016, WN 124-241 Và WN 124-242 WN 124-241 : Kích thước 133-62-6 mm WN 124-242 : Kích thước 266-62-6 mm Dùng cho bơm EPV 100/100
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138900008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90138900008

Cánh van 90138900008 Mã số : 901389 00008, WN 124-235 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 41,5 mm (H) Total Height = 5 mm Dùng cho bơm EPV 40/40
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90139100007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90139100007

Cánh van 90139100007 Mã số : 901391 00007, WN124-237 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 43 mm Dùng cho bơm Becker DT 4.40K/5-63 1)
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135202007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90135202007

Cánh van 90135202007 Mã số : 90135202007, WN124-239 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 43 mm Dùng cho bơm Becker DT 4.40 (O2) 1), T 4.40 (O2) 1), VT 4.40 (O2) 1),
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137500007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137500007

Cánh van 90137500007 Mã số : 901375 00007, WN124-207 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.16/05-51, DT 4.16/05-51
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90136100005

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90136100005

Cánh van 90136100005 Mã số : 901361 00005, WN 124-183 Kích thước : (B) Lenght = 33 mm (D) Width = 16,7 mm (H) Total Height = 3 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.3, VT 3.3
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130400008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130400008

Cánh van 90130400008 Mã số : 901304 00008, WN 124-102 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 34 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker DT 10 Serie ...A, DT 10 Serie B... , VT 10 Serie ...A, VT 10 Serie B... ,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130100010

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90130100010

Cánh van 90130100010 Mã số : 901301 00010, WN 124-080 Kích thước : (B) Lenght = 20 mm (D) Width = 15 mm (H) Total Height = 3 mm Dùng cho bơm Becker DT 1,5 , VT 1,5
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132900008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90132900008

Cánh van 90132900008 Mã số : 90132900000, 90132900004, 90132900008, WN 124-033 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 2.60
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 901327000078

CÁNH GẠT BƠM BECKER 901327000078

Cánh van 90132700008 Mã số : 901327 00008, WN 124-003 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 27 mm Dùng cho bơm Becker DT 10 Serie B..., VT 10 Serie B...,
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300008

Cánh van 90133300008 Mã số : 90133300004, 90133300007, 90133300008, WN124-032 Kích thước : (B) Lenght = 250 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 2.100
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133300007

Cánh van 90133300007 Mã số : 90133300004, 90133300007, 90133300008, WN124-032 Kích thước : (B) Lenght = 250 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 3.100
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000008

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000008

Cánh van 90133000008 Mã số : 90133000008, WN 124-034 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 2.80
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133000007

Cánh van 90133000007 Mã số : 90133000007, WN 124-034 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DVT 3.60 , DVT 3.80
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133400007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90133400007

Cánh van 90133400007 Mã số : 901334 00007, 90133400007, WN 124-031 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 48 mm Dùng cho bơm Becker DVT 2.140 ,DVT 3.140
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90140100007

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90140100007

Cánh van 90140100007 Mã số : 901401 00007, WN 124-252 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4.3 mm (H) Total Height = 37 mm Dùng cho bơm Becker DVX 3.60, DVX 3.80
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137301010

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90137301010

Cánh van 90137301010 Mã số : 90137301010, WN 124-205 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 88 mm Dùng cho bơm Becker DTLF 400 ,DTLF 500,DVTLF 500 , VTLF 400
Call 0985459559

Top

   (0)