Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH THAN CHO BƠM BUSH SECO

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722521014

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722521014

Cánh van 0722521014 Mã số : 722521014 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36,5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533536

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533536

Cánh van 0722533536 Mã số : 722533536 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

Cánh van 0722000189 Mã số : 722000189 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522489

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522489

Cánh van 0722522489 Mã số : 722522489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Mã tương đương : 0722000489
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722000489

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722000489

Cánh van 0722000489 Mã số : 722000489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Mã tương đương : 0722522489
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722000065

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722000065

Cánh van 0722000065 Mã số : 722000065 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1006, SV 1006B,SD 1006B
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM KHÔNG DẦU 0722534079

CÁNH THAN BƠM KHÔNG DẦU 0722534079

Cánh van 0722534079 Mã số : 722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040,SV 1040C Tương đương với mã Busch 0722534079
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722522488

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722522488

Cánh van 0722522488 Mã số : 722522488 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040,SV 1040C Tương đương với mã Busch 0722534079
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722524785

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722524785

Cánh van 0722524785 Mã số : 722524785 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1080B, SV 1080B Tương đương với mã Busch 0722000017
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722000017

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722000017

Cánh van 0722000017 Mã số : 722000017 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1080B, SV 1080B Tương đương với mã Busch 0722524785
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722500122

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722500122

Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.8 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1100C, SD 1100C, DC 1100C
Call 0985459559

Top

   (0)