Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE DÒNG BƠM KHÔ

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 518943

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 518943

Cánh van 518943 Mã số : 518943 0000, 518943-0000, 5189430000, 518943 Kích thước : (B) Lenght = 85 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 47 mm Dùng cho bơm Rietschle DLT40, DTN40, VLT40, VTN 40, VTN41, DTN41, KLT40, KTN40, KTN41, TR41
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 529267

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 529267

Cánh van 529267-0000 Mã số : 5292670000,529267,529267 00000 529268,5292680000,529268 0000 Kích thước : (B) Lenght = 245 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 51 mm Dùng cho bơm Rietschle VTR100,DTR100,KTR100,VTR140,DTR140,KTR140
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513431

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513431

Cánh van 513431-0000 Mã số : 513431,5134310000,513431 0000 Kích thước : (B) Lenght = 85 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Rietschle DTN15,DLT15,VLT15,VTN15,DTN16, VTN16,KLT15,KTN15,KTN16,VLT20
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513702

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513702

Cánh van 513702-0000 Mã số : 513702,5137020000,513702 0000 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Rietschle DTN15,DLT15,VLT15,VTN15,DTN16, VTN16,KLT15,KTN15,KTN16,VLT20
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 52377

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 52377

Cánh van 523778-0000 Mã số : 523778 00000,52688600000,5238510000 Kích thước : (B) Lenght = 130 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Rietschle VTA80, VTA60
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 524142-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 524142-0000

Cánh van 524142-0000 Mã số : 524142,5241420000,524142 0000 Kích thước : (B) Lenght = 230 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 47 mm Dùng cho bơm Rietschle CLFT141
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 524009-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 524009-0000

Cánh van 524009-0000 Mã số : 5240090000, 524009 0000, 524009, 507108-0000, 5071080000, 507108 0000, 507108 Kích thước : (B) Lenght = 200 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 34 mm Dùng cho bơm Rietschle DFT60, VFT60, CLFT61
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 526315-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 526315-0000

Cánh van 526315-0000 Mã số : 526315,5263150000,526315 0000 Kích thước : (B) Lenght = 60 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 18.5 mm Dùng cho bơm Rietschle VTE 10
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 524011-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 524011-0000

Cánh van 524011-0000 Mã số : 524011-0000, 5240110000, 524011 0000, 524011 Kích thước : (B) Lenght = 180 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm Rietschle DFT80, VFT80
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523556-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523556-0000

Cánh van 523556-0000 Mã số : 523556,524003,5235560000,523556 00000 Kích thước : (B) Lenght = 180 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Rietschle DFT140,VFT140
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 526098-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 526098-0000

Cánh van 526098-0000 Mã số : 5260980000, 526098 0000, 526098, 527958-0000, 5279580000, 527958 0000, 527958 Kích thước : (B) Lenght = 320 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 69 mm Dùng cho bơm Rietschle VTB250,VTB251,VTB180,DTB180,DTB250
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 524004-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 524004-0000

Cánh van 524004-0000 Mã số : 524004,523557,5240040000,524004 00000 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Rietschle VFT180, DTF180
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523399-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523399-0000

Cánh van 523399-0000 Mã số : 523399,5233990000,523399 00000 Kích thước : (B) Lenght = 320 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Rietschle DFT250,VFT250
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 525351-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 525351-0000

Cánh van 525351-0000 Mã số : 5253510000, 525351 0000, 525351, 525977-0000, 5259770000, 525977 0000, 525977 Kích thước : (B) Lenght = 215 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Rietschle DTA100,KTA100,VTA100
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 507107-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 507107-0000

Cánh van 507107-0000 Mã số : 507107,524007,5071070000,507107 00000 Kích thước : (B) Lenght = 30 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 15 mm Dùng cho bơm Rietschle DFT40
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 529267

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 529267

Cánh van 529267-0000 Mã số : 5292670000,529267,529267 00000 529268,5292680000,529268 0000 Kích thước : (B) Lenght = 245 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 51 mm Dùng cho bơm Rietschle VTR100,DTR100,KTR100,VTR140,DTR140,KTR140
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 526627-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 526627-0000

Cánh van 526627-0000 Mã số : 526627 0000, 526627-0000, 52662700000, 526627, 5254210000, 525421-0000, 525421, 5238850000, 523885-0000, 523885 Kích thước : (B) Lenght = 260 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Rietschle DTA140, KTA140, VTA140, VTA150
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 526577-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 526577-0000

Cánh van 526577-0000 Mã số : 526577,5265770000,526577 00000 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 47 mm Dùng cho bơm Rietschle VLT60,VTN60
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523880-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523880-0000

Cánh van 523880-0000 Mã số : 523880 0000, 523880-0000, 5238800000, 523880 Kích thước : (B) Lenght = 160 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 37 mm Dùng cho bơm Rietschle KTA50,DTA50
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 507110-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 507110-0000

Cánh van 507110-0000 Mã số : 507110,5071100000,507110 0000 524002,524002 0000,524002-0000,52400200000 Kích thước : (B) Lenght = 230 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm Rietschle DFT100,VFT100,CLFT101
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523777-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523777-0000

Cánh van 523777-0000 Mã số : 523777 0000, 523777-0000, 5237770000, 523777 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Rietschle KTA60, KTA60/1, KTA60/2, KTA60/3, DTA60
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523474-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523474-0000

Cánh van 523474-0000 Mã số : 523474 0000, 523474-0000, 5234740000, 523474 Kích thước : (B) Lenght = 45 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 18 mm Dùng cho bơm Rietschle VTE 8
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 528401-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 528401-0000

Cánh van 528401-0000 Mã số : 528401,5284010000,528401 0000 Kích thước : (B) Lenght = 130 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 43 mm Dùng cho bơm Rietschle KTA80/5
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 522716-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 522716-0000

Cánh van 522716-0000 Mã số : 522716 0000, 522716-0000, 5227160000, 522716 Kích thước : (B) Lenght = 25 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 16 mm Dùng cho bơm Rietschle VTE 3
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 507051-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 507051-0000

Cánh van 507051-0000 Mã số : 507051,5070510000,507051 0000 Kích thước : (B) Lenght = 40 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 15 mm Dùng cho bơm Rietschle VTE6
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 518943

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 518943

Cánh van 518943-0000 Mã số : 518943 0000, 518943-0000, 5189430000, 518943 Kích thước : (B) Lenght = 85 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 47 mm Dùng cho bơm Rietschle DLT40, DTN40, VLT40, VTN 40, VTN41, DTN41, KLT40, KTN40, KTN41, TR41
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 516093-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 516093-0000

Cánh van 516093-0000 Mã số : 516093 0000, 516093-0000, 5160930000, 516093 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Rietschle TR20
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 514870-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 514870-0000

Cánh van 514870-0000 Mã số : 514870,5148700000,514870 0000 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 59 mm Dùng cho bơm Rietschle TR81
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 515642-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 515642-0000

Cánh van 515642-0000 Mã số : 515642 0000, 524322-0000, 515642, 524322 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 51 mm Dùng cho bơm Rietschle TR60,TR61
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513431

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513431

Cánh van 513431-0000 Mã số : 513431,5134310000,513431 0000 Kích thước : (B) Lenght = 85 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Rietschle TR25DV , TR26 , TR26DV
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513455-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513455-0000

Cánh van 513455-0000 Mã số : 513455 00000, 513455-00000, 5134550000, 513455 Kích thước : (B) Lenght = 60 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 31 mm Dùng cho bơm Rietschle VTN10, DTN10, DLT10, VLT10
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513702-0000

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513702-0000

Cánh van 513702-0000 Mã số : 513702,5137020000,513702 0000 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Rietschle TR15DV , TLV15
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523778

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 523778

Cánh van 523778 Mã số : 523778 00000,52688600000,5238510000 Kích thước : (B) Lenght = 130 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Rietschle KTA 80/1/2/3/4,DTA80
Call 0985459559

Top

   (0)