Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH THAN - CÁNH VANE BECKER

mỗi trang
BECKER 105 x 4 x 39

BECKER 105 x 4 x 39

Cánh van 90133100000 Mã số : 90133100007, WN 124-116 Kích thước : (B) Lenght = 105 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker DT 40,VT 40
Call 0985459559
BECKER 115 x 4 x 49

BECKER 115 x 4 x 49

Cánh van 90137200000 Mã số : 90137200007, WN 124-195 Kích thước : (B) Lenght = 115 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 49 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.60
Call 0985459559
BECKER 135 x 4 x 39

BECKER 135 x 4 x 39

Cánh van 90132900000 Mã số : 90132900000, 90132900004, 90132900008, WN 124-033 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker KDT 260, KVT 2.60, DVT 2.60
Call 0985459559
BECKER 170 x 4 x 39

BECKER 170 x 4 x 39

Cánh van 90133000000 Mã số : 90133000004, WN 124-034 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker Picchio 2200,KDT 2.80, KDT 3.60, KDT 3.80,KVT 2.80, KVT 3.60, KVT 3.80
Call 0985459559
BECKER 170 x 4.3 x 37

BECKER 170 x 4.3 x 37

Cánh van 90140100000 Mã số : 90140100000, 90140100004, 90140100007, WN 124-252 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4.3 mm (H) Total Height = 37 mm Dùng cho bơm Becker KDX 3.60, KDX 3.80, KVX 3.80, KVX 3.60
Call 0985459559
BECKER 200 x 4 x 34

BECKER 200 x 4 x 34

Cánh van 90131500000 Mã số : 90131500008, WN 124-089 Kích thước : (B) Lenght = 200 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 34 mm Dùng cho bơm Becker DVT 70
Call 0985459559
BECKER 220 x 6 x 88

BECKER 220 x 6 x 88

Cánh van 90137301000 Mã số : 90137301010, WN 124-205 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 88 mm Dùng cho bơm Becker DTLF 400,VTLF 400, DTLF 500,VTLF 500
Call 0985459559
BECKER 227 x 4 x 45

BECKER 227 x 4 x 45

Cánh van 90131600000 Mã số : 90131600008, WN 124-090 Kích thước : (B) Lenght = 227 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 45 mm Dùng cho bơm Becker DVT 100
Call 0985459559
BECKER 240 x 4 x 48

BECKER 240 x 4 x 48

Cánh van 90133400000 Mã số : 90133400000, 90133400004, WN 124-031 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 48 mm Dùng cho bơm Becker KDT 2.140, KVT 2.140, KVT 3.140, KDT 3.140
Call 0985459559
BECKER 240 x 4.3 x 47

BECKER 240 x 4.3 x 47

Cánh van 90132400000 Mã số : 90132400000, WN 124-249 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4.3 mm (H) Total Height = 47 mm Dùng cho bơm Becker KDX 3.140,KVX 3.140
Call 0985459559
BECKER 250 x 4 x 39

BECKER 250 x 4 x 39

Cánh van 90133300000 Mã số : 90133300000, 90133300004, 90133300007, 90133300008, WN 124-196 Kích thước : (B) Lenght = 250 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Becker KVT 3.100,KDT 2.100,KVT 2.100,DVT 3.100,DVT 2.100
Call 0985459559
BECKER 250 x 4.3 x 37

BECKER 250 x 4.3 x 37

Cánh van 90140200000 Mã số : 90140200000, 90140200004, WN 124-253 Kích thước : (B) Lenght = 250 mm (D) Width = 4.3 mm (H) Total Height = 37 mm Dùng cho bơm Becker KDX 3.100,KVX 3.100
Call 0985459559
BECKER 265 x 4 x 45

BECKER 265 x 4 x 45

Cánh van 90131700000 Mã số : 90131700008, WN 124-094 Kích thước : (B) Lenght = 265 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 45 mm Dùng cho bơm Becker DVT 140
Call 0985459559
BECKER 32 x 3 x 16

BECKER 32 x 3 x 16

Cánh van 90138700000 Mã số : 90138700005, WN 124-219 Kích thước : (B) Lenght = 32 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 16 mm Dùng cho bơm Becker DT 4.2, DT 4.4, VT 4.2, VT 4.4
Call 0985459559
BECKER 355 x 5 x 65

BECKER 355 x 5 x 65

Cánh van 90136701005 Mã số : 90136701005, 90136701000, WN 124-196 Kích thước : (B) Lenght = 355 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 65 mm Dùng cho bơm Becker DTLF 250,VTLF 250,DTLF 360,VTLF 360,DTLF 360,VTLF 2.250
Call 0985459559
BECKER 355 x 5.3 x 64

BECKER 355 x 5.3 x 64

Cánh van 90132500000 Mã số : 90132500005, WN 124-250 Kích thước : (B) Lenght = 355 mm (D) Width = 5.3 mm (H) Total Height = 64 mm Dùng cho bơm Becker DTLF 2.360,VTLF 2.360,DXLF 2.200,DXLF 2.500,DVXLF 2.250,VXLF 2.200,VXLF 2.250
Call 0985459559
BECKER 40 x 3 x 24

BECKER 40 x 3 x 24

Cánh van 90130300000 Mã số : 90130300008, WN 124-082 Kích thước : (B) Lenght = 40 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 24 mm Dùng cho bơm Becker DT 6,VT 6
Call 0985459559
BECKER 41 x 3 x 18.5

BECKER 41 x 3 x 18.5

Cánh van 90138800000 Mã số : 90138800005, WN 124-220 Kích thước : (B) Lenght = 41 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 18.5 mm Dùng cho bơm Becker DT 4.8, VT 4.8
Call 0985459559
BECKER 55 x 3 x 27

BECKER 55 x 3 x 27

Cánh van 90132700000 Mã số : 90132700007, WN 124-003 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 27 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.10, T 3.10, VT 3.10, DT 4.10, T 4.10, VT 4.10
Call 0985459559
BECKER 63 x 4 x 35.5

BECKER 63 x 4 x 35.5

Cánh van 90134700000 Mã số : 90134700000, 90134700007, WN 124-120 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35.5 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.16, T 3.16, VT 3.16, DT 4.16, T 4.16, VT 4.1
Call 0985459559
BECKER 63 x 4 x 43

BECKER 63 x 4 x 43

Cánh van 90134900000 Mã số : 90134900007, WN 124-162 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 43 mm Dùng cho bơm Becker DT 3.25, T 3.25, VT 3.25, DT 4.25, T 4.25, VT 4.25
Call 0985459559
BECKER 63 x 4.3 x 34

BECKER 63 x 4.3 x 34

Cánh van 90139600000 Mã số : 90139600007, WN 124-243 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4.3 mm (H) Total Height = 34 mm Dùng cho bơm Becker DX 4.16, X 4.16,VX 4.16
Call 0985459559
BECKER 63 x 4.3 x 41

BECKER 63 x 4.3 x 41

Cánh van 90139900000 Mã số : 90139900000, 90139900007, WN 124-247 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4.3 mm (H) Total Height = 41 mm Dùng cho bơm Becker DX 4.25, X 4.25, VX 4.25
Call 0985459559
BECKER 900505 00000

BECKER 900505 00000

Cánh van 90050500000 Mã số : 90050500003, WN150-050 Kích thước : (B) Lenght = 180 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.165, U 4.165, U 4.165 E
Call 0985459559
BECKER 900505 00003

BECKER 900505 00003

Cánh van 90050500000 Mã số : 90050500003, WN150-050 Kích thước : (B) Lenght = 180 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.165, U 4.165, U 4.165 E
Call 0985459559
BECKER 900505

BECKER 900505

Cánh van 90050500000 Mã số : 90050500003, WN150-050 Kích thước : (B) Lenght = 180 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.165, U 4.165, U 4.165 E
Call 0985459559
BECKER 90050500000

BECKER 90050500000

Cánh van 90050500000 Mã số : 90050500003, WN150-050 Kích thước : (B) Lenght = 180 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.165, U 4.165, U 4.165 E
Call 0985459559
BECKER 90050500003

BECKER 90050500003

Cánh van 90050500000 Mã số : 90050500003, WN150-050 Kích thước : (B) Lenght = 180 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.165, U 4.165, U 4.165 E
Call 0985459559
BECKER 900506 00000

BECKER 900506 00000

Cánh van 90050600000 Mã số : 90050600003, WN150-051 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.190, U 4.190, U 4.190 E
Call 0985459559
BECKER 900506 00003

BECKER 900506 00003

Cánh van 90050600000 Mã số : 90050600003, WN150-051 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.190, U 4.190, U 4.190 E
Call 0985459559
BECKER 900506

BECKER 900506

Cánh van 90050600000 Mã số : 90050600003, WN150-051 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.190, U 4.190, U 4.190 E
Call 0985459559
BECKER 90050600000

BECKER 90050600000

Cánh van 90050600000 Mã số : 90050600003, WN150-051 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.190, U 4.190, U 4.190 E
Call 0985459559
BECKER 90050600003

BECKER 90050600003

Cánh van 90050600000 Mã số : 90050600003, WN150-051 Kích thước : (B) Lenght = 240 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.190, U 4.190, U 4.190 E
Call 0985459559
BECKER 900507 00000

BECKER 900507 00000

Cánh van 90050700000 Mã số : 90050700003, WN150-058 Kích thước : (B) Lenght = 285 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.250,U 4.250, U 4.250 E
Call 0985459559
BECKER 900507 00003

BECKER 900507 00003

Cánh van 90050700000 Mã số : 90050700003, WN150-058 Kích thước : (B) Lenght = 285 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.250,U 4.250, U 4.250 E
Call 0985459559
BECKER 900507

BECKER 900507

Cánh van 90050700000 Mã số : 90050700003, WN150-058 Kích thước : (B) Lenght = 285 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 55 mm Dùng cho bơm Becker U 2.250,U 4.250, U 4.250 E
Call 0985459559

Top

   (0)