Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH THAN THAY THẾ BƠM BUSCH

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722521014

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722521014

Cánh van 0722521014 Mã số : 722521014 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36,5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533536

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533536

Cánh van 0722533536 Mã số : 722533536 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1025C, SV 1025C
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

Cánh van 0722000189 Mã số : 722000189 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522489

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722522489

Cánh van 0722522489 Mã số : 722522489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C Mã tương đương : 0722000489
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM KHÔNG DẦU 0722534079

CÁNH THAN BƠM KHÔNG DẦU 0722534079

Cánh van 0722534079 Mã số : 722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040,SV 1040C Tương đương với mã Busch 0722534079
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722522488

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722522488

Cánh van 0722522488 Mã số : 722522488 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040,SV 1040C Tương đương với mã Busch 0722534079
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722524785

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722524785

Cánh van 0722524785 Mã số : 722524785 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1080B, SV 1080B Tương đương với mã Busch 0722000017
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722000017

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722000017

Cánh van 0722000017 Mã số : 722000017 Kích thước : (B) Lenght = 170 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1080B, SV 1080B Tương đương với mã Busch 0722524785
Call 0985459559
CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722500122

CÁNH THAN BƠM BUSCH 0722500122

Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.8 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1100C, SD 1100C, DC 1100C
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000300

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000300

Cánh van 0722000300 Mã số : 72230000 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 30 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0040, 0040B, 0040C, 0040E, 0040 F
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000330

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000330

Cánh van 0722000330 Mã số : 72233000 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0063, 0063B, 0063E, 0063F
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000360

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000360

Cánh van 0722000360 Mã số : 72236000 Kích thước : (B) Lenght = 160 mm (D) Width = 3,8 mm (H) Total Height = 38 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0100, 0100B, 0100C, 0100E, 0100F
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000452

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000452

Cánh van 0722000452 Mã số : 72245200 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0160, 0160B, 0160C
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000453

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000453

Cánh van 0722000453 Mã số : 72245300 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 5,95 mm (H) Total Height = 53 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0250, 0250B, 0250C
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722516573

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722516573

Cánh van 0722516573 Mã số : 722516573 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0160D, 0165D, 0202D, 0205D
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722516729

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722516729

Cánh van 0722516729 Mã số : 722516729 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0250B, 0250D, 0255D, 0302D, 0305D
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000454

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000454

Cánh van 0722000454 Mã số : 72245400 Kích thước : (B) Lenght = 265 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 72 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0400, 0400B, 0400-212
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 722000455

CÁNH VAN BƠM BUSCH 722000455

Cánh van 0722000455 Mã số : 72245500 Kích thước : (B) Lenght = 400 mm (D) Width = 5,8 mm (H) Total Height = 71,7 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0600, 0600B, 0600-212
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000456

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000456

Cánh van 0722000456 Mã số : 72245600 Kích thước : (B) Lenght = 420 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 89 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 1000B
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000457

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000457

Cánh van 0722000457 Mã số : 72245700 Kích thước : (B) Lenght = 330 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 100 mm Dùng cho bơm Busch R5 1600B
Call 0985459559

Top

   (0)