Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH VAN CHO BƠM VÒNG DẦU BECKER

mỗi trang
CÁNH VANE BECKER 90055000005

CÁNH VANE BECKER 90055000005

Cánh van 90055000005 Mã số : 900550 00005, Drawing No. WN150-108 Kích thước :63 mm (D) Width = 30 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker VB 18
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90058100003

CÁNH VANE BECKER 90058100003

Cánh van 90058100003 Mã số : 900581 00003, Drawing No. WN150-158 Kích thước :510 mm (D) Width = 72 mm (H) Total Height = 6 mm Dùng cho bơm Becker U 4.630
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90058000003

CÁNH VANE BECKER 90058000003

Cánh van 90058000003 Mã số : 900580 00003 , Drawing No. WN150-157 Kích thước :340 mm (D) Width = 72 mm (H) Total Height = 6 mm Dùng cho bơm Becker U 4.400
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90050900003

CÁNH VANE BECKER 90050900003

Cánh van 90050900003 Mã số : 90050900003 , Drawing No. WN150-067 Kích thước :300 mm (D) Width = 63 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 4.300
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90058500003

CÁNH VANE BECKER 90058500003

Cánh van 90058500003 Mã số : 900585 00003 , Drawing No. WN150-164 Kích thước :88 mm (D) Width = 23 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 4.20
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90058300003

CÁNH VANE BECKER 90058300003

Cánh van 90058300003 Mã số : 900583 00003 , Drawing No. WN150-162 Kích thước :72 mm (D) Width = 16 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 4.20
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90056100003

CÁNH VANE BECKER 90056100003

Cánh van 90056100003 Mã số : 900561 00003 , Drawing No. WN150-065 Kích thước :40 mm (D) Width = 29 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 3.6 , U3.6
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90050700003

CÁNH VANE BECKER 90050700003

Cánh van 90050700003 Mã số : 900507 00003 , Drawing No. WN150-058 Kích thước :285 mm (D) Width = 55 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 2.250 , U 4.250 , U2.250 , U4.250
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90050600003

CÁNH VANE BECKER 90050600003

Cánh van 90050600003 Mã số : 900506 00003 , Drawing No. WN150-051 Kích thước :240 mm (D) Width = 55 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 4.190 ,U 2.190
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90050500003

CÁNH VANE BECKER 90050500003

Cánh van 90050500003 Mã số : 90050500003 , Drawing No. WN150-050 Kích thước :180 mm (D) Width = 55 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 2.165 , U 4.165 , U2.165 , U4.165
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90051200003

CÁNH VANE BECKER 90051200003

Cánh van 90051200003 Mã số : 90051200003 , Drawing No. WN150-044 Kích thước :170 mm (D) Width = 51 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 2.100 ,U 4.100, U2.100 ,U4.100
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90051100003

CÁNH VANE BECKER 90051100003

Cánh van 90051100003 Mã số : 900511 00003, Drawing No. WN150-043 Kích thước :115 mm (D) Width = 51 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 2.70 , U 4.70
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90052800003

CÁNH VANE BECKER 90052800003

Cánh van 90052800003 Mã số : 900528 00003, Drawing No. WN150-055 Kích thước :92 mm (D) Width = 44 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 3.40 , U40S ab „B“ , U3.40
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90051900004

CÁNH VANE BECKER 90051900004

Cánh van 90051900004 Mã số : 900519 00004, Drawing No. WN150-054 Kích thước :92 mm (D) Width = 27,5 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 25 , U25
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90052600004

CÁNH VANE BECKER 90052600004

Cánh van 90052600004 Mã số : 900526 00004, Drawing No. WN150-053 Kích thước :63 mm (D) Width = 26 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 16 , U16
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90052500004

CÁNH VANE BECKER 90052500004

Cánh van 90052500004 Mã số : 900525 00004, Drawing No. WN150-052 Kích thước :55 mm (D) Width = 21,5 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker U 10 , U10
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90057900006

CÁNH VANE BECKER 90057900006

Cánh van 90057900006 Mã số : 900579 00006, Drawing No. WN150-156 Kích thước :197 mm (D) Width = 38 mm (H) Total Height = 6 mm Dùng cho bơm Becker DP 2.100
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90057800006

CÁNH VANE BECKER 90057800006

Cánh van 90057800006 Mã số : 900578 00006, Drawing No. WN150-155 Kích thước :245 mm (D) Width = 38 mm (H) Total Height = 6 mm Dùng cho bơm Becker DP 2.140
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90055100005

CÁNH VANE BECKER 90055100005

Cánh van 90055100005 Mã số : 900551 00005, Drawing No. WN150-127 Kích thước :270 mm (D) Width = 34 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker DP 140
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90050800005

CÁNH VANE BECKER 90050800005

Cánh van 9900508 00005 Mã số : 900508 00005, Drawing No. WN150-087 Kích thước :209 mm (D) Width = 41 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker DP98
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90058600004

CÁNH VANE BECKER 90058600004

Cánh van 90058600004 Mã số : 900586 00004, Drawing No. WN150-165 Kích thước :440 mm (D) Width = 87 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 6
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90058700008

CÁNH VANE BECKER 90058700008

Cánh van 90058700008 Mã số : 900587 00008, Drawing No. WN150-168 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90054300005

CÁNH VANE BECKER 90054300005

Cánh van 90054300005 Mã số : 900543 00005, Drawing No. WN150-116 Kích thước : (B) Lenght = 94 mm (D) Width = 40 mm (H) Total Height = 4 mm Dùng cho bơm Becker DA 1.45
Call 0985459559
CÁNH VANE BECKER 90058800004

CÁNH VANE BECKER 90058800004

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 90058800004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 90058800004

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 900588 00004

CÁNH GẠT BƠM BECKER 900588 00004

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER WN150-167

CÁNH GẠT BƠM BECKER WN150-167

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BECKER 439-73,5-8

CÁNH GẠT BƠM BECKER 439-73,5-8

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CARBON VANE 90058800004

CARBON VANE 90058800004

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CARBON VANE 900588 00004

CARBON VANE 900588 00004

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CARBON VANE WN150-167

CARBON VANE WN150-167

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CARBON VANE 439-73,5-8

CARBON VANE 439-73,5-8

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CARBON VANE FOR BECKER 90058800004

CARBON VANE FOR BECKER 90058800004

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CARBON VANE FOR BECKER 900588 00004

CARBON VANE FOR BECKER 900588 00004

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CARBON VANE FOR BECKER WN150-167

CARBON VANE FOR BECKER WN150-167

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559
CARBON VANE FOR BECKER 439-73,5-8

CARBON VANE FOR BECKER 439-73,5-8

Cánh van 90058800004 Mã số : 90058800004, Drawing No. WN150-167 Kích thước : (B) Lenght = 439 mm (D) Width = 73,5 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Becker DKW 4
Call 0985459559

Top

   (0)