Hổ trợ trực tuyến

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Ms Ái - 0985843778

Ms Ái - 0985843778

Mr Thao - 0985459559

Mr Thao - 0985459559

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

CÁNH THAN CHO BƠM BUSCH R5/RA/RB/RC

mỗi trang
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0710000301

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0710000301

Cánh van 0710000301 Mã số : 71030100 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (D) Width = 14 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722515895

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722515895

Cánh van 0722515895 Mã số : 71030100 Kích thước : (B) Lenght = 70 mm (D) Width = 14 mm (H) Total Height = 8 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0012, 0012B, 0016B, 0021, 0021B
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000270

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000270

Cánh van 0722000270 Mã số : 71030100 Kích thước : (B) Lenght = 100 mm (D) Width = 3,75 mm (H) Total Height = 29,7 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0025, 0025B, 0025C, 0025E, 0025F
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000300

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000300

Cánh van 0722000300 Mã số : 72230000 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 30 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0040, 0040B, 0040C, 0040E, 0040 F
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000330

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000330

Cánh van 0722000330 Mã số : 72233000 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 40 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0063, 0063B, 0063E, 0063F
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000360

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000360

Cánh van 0722000360 Mã số : 72236000 Kích thước : (B) Lenght = 160 mm (D) Width = 3,8 mm (H) Total Height = 38 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0100, 0100B, 0100C, 0100E, 0100F
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000452

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000452

Cánh van 0722000452 Mã số : 72245200 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0160, 0160B, 0160C
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000453

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000453

Cánh van 0722000453 Mã số : 72245300 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 5,95 mm (H) Total Height = 53 mm Dùng cho bơm R5/RA/RC 0250, 0250B, 0250C
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722516573

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722516573

Cánh van 0722516573 Mã số : 722516573 Kích thước : (B) Lenght = 140 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0160D, 0165D, 0202D, 0205D
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722516729

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722516729

Cánh van 0722516729 Mã số : 722516729 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0250B, 0250D, 0255D, 0302D, 0305D
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000454

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000454

Cánh van 0722000454 Mã số : 72245400 Kích thước : (B) Lenght = 265 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 72 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0400, 0400B, 0400-212
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 722000455

CÁNH VAN BƠM BUSCH 722000455

Cánh van 0722000455 Mã số : 72245500 Kích thước : (B) Lenght = 400 mm (D) Width = 5,8 mm (H) Total Height = 71,7 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 0600, 0600B, 0600-212
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000456

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000456

Cánh van 0722000456 Mã số : 72245600 Kích thước : (B) Lenght = 420 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 89 mm Dùng cho bơm Busch R5/RA/RC 1000B
Call 0985459559
CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000457

CÁNH VAN BƠM BUSCH 0722000457

Cánh van 0722000457 Mã số : 72245700 Kích thước : (B) Lenght = 330 mm (D) Width = 8 mm (H) Total Height = 100 mm Dùng cho bơm Busch R5 1600B
Call 0985459559

Top

   (0)